PRISIDĖKITE PRIE KLUBO VEIKLOS

Kaip tai padaryti?

  • Skirkite 1,2 % nuo gyventojų pajamų mokesčio (GPM)
  • Tapkite rėmėju
  • Tapkite savanoriu

Paremdami futbolo klubą „Utenos Utenis“ Jūs prisidėsite prie jo veiklos ir futbolo akademijos „Utenis“ vystymo. 

SKIRKITE 1,2 % NUO GPM

Iki 2022 m. gegužės 2 d. tereikia užpildyti ir Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) pateikti nustatytos formos prašymą.

Prašymo skirti 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio ir formos FR0512(04) pildymas ir pateikimas internetu per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS). Patogiausia prisijungti per savo elektroninės bankininkystės sistemą.

Prisijungę prie sistemos, skiltyje „Deklaravimas“ pasirinkite „Pildyti formą“. Prašymą skirti paramą rasite „Dažniausiai pildomų formų“ sąraše.

Formos pildymo lange spauskite gaublio ikoną.

Paspaudus gaublio ikoną, atsidarys pirmasis paramos vedlio langas.
I. Jei parama už 2021 m. mokestinį laikotarpį nebuvo paskirta pagal ankstesnį prašymą, norėdami pradėti pildymą, spauskite „Pradėti“. Toliau žiūrėti 6 punktą. .
II. Jei paramą už 2021 m. jau skyrėte pagal ankstesniais metais pateiktą prašymą, pirmame vedlio lange matysite duomenis apie Jūsų skirtą paramą. Paspaudę „Tęsti“ galėsite koreguoti ar pateikti naujus duomenis. Toliau žiūrėkite 7 punktą.

Atsidariusiame gavėjo paieškos lange įrašykite gavėjo identifikacinį numerį (kodą) – 303204395 ar pavadinimą – Viešoji įstaiga Utenos Utenis ir spauskite „Tęsti“. Kitame lange užpildykite būtiną prašymo informaciją: kokią dalį mokesčio ir iki kokio mokestinio laikotarpio skiriate. Taip pat galite nurodyti ir mokesčio dalies paskirtį. Suvedę duomenis spauskite „Išsaugoti“.

Prašymo tvarkymo lange galite pridėti daugiau gavėjų – spausti „Pridėti naują įrašą“ ir toliau atlikti veiksmus, kurie aprašyti 6 žingsnyje. Taip pat galite koreguoti jau pateiktus duomenis:

  • Redaguoti konkrečiam gavėjui nurodytą informaciją.
  • Kopijuoti įrašą (atsiras dar vienas toks pats įrašas).
  • Ištrinti įrašą.

Jei daugiau gavėjų pridėti nenorite/baigėte redagavimą, peržiūrėkite, ar duomenys teisingi, ir spauskite „Taip, teisingi“.

Patvirtinę duomenų teisingumą, atsidariusiame lange spauskite „Formuoti prašymą“. Pasirinkus mygtuką „Tęsti pildymą vėliau“, Jums bus suformuotas prašymo ruošinys, kuris EDS bus saugomas 21 d. Jį galėsite rasti skiltyje Deklaravimas > Pildyti formą, iš dažniausiai pildomų formų sąrašo pasirinkę „Prašymas skirti paramą“, pasirinkite skiltį „Tęsti pildymą“ ir spauskite ant formos kodo.

Suformavus prašymą, jame matysite pasirinktus paramos gavėjus ir jiems skirtą pajamų mokesčio dalį. Norėdami pateikti prašymą, spauskite „Pateikti“. Pasirinkus „Pateikti vėliau“ EDS suformuotas prašymo ruošinys bus saugomas 21 d. Jį galėsite rasti skiltyje Deklaravimas > Pildyti formą, iš dažniausiai pildomų formų sąrašo pasirinkę „Prašymas skirti paramą“, pasirinkite skiltį „Tęsti pildymą“ ir spauskite ant formos kodo.

TAPKITE RĖMĖJU

Taip pat norimą pinigų sumą, kaip paramą futbolo klubo „Utenos Utenis“ veiklai vystyti, galite pervesti tiesiogiai į klubo sąskaitą AB bankas SEB bankas LT257044060007936673

Galite nurodyti konkrečią sritį, kuriai norite skirti pinigus: „akademijai“, „vyrų komandai“, „moterų komandai“, „renginiams“, „socialiniams projektams“ ir pan.

O gal jūs turite kitokių paramos pasiūlymų? Tuomet rašykite: info@utenosutenis.lt